بازرسی غیر مخرب متداول

بازرسی غیر مخرب متداول

شرکت تکین کو از بدو تاسیس و آغاز فعالیت خود همواره در کنار سایرخدمات بازرسی فنی، به ارائه خدمات آزمون های غیرمخرب متداول به حوزه های مختلف صنایع به ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی پرداخته است.

در چند سال اخیر با توجه به نیاز کشور به استفاده از خدمات آزمونهای غیرمخرب پیشرفته و با رویکرد ارائه این گونه خدمات به کارفرمایان خود، شرکت تکین واحد آزمونهای غیرمخرب پیشرفته را بنا نهاده و اقدام به تهیه مجموعه کاملی از تجهیزات بازرسی و آزمون های غیرمخرب پیشرفته نموده است. این رویکرد کماکان در مجموعه وجود داشته و همواره در جهت تکمیل تجهیزات و به روز نمودن آنها جهت ارائه خدمات جامع و کامل به کارفرمایان محترم تلاش می نماید.

بطور کلی خدمات بازرسی و آزمونهای غیرمخرب قابل ارائه توسط تکین کو عبارتند از:

آزمونهای غیرمخرب متداول

 

سایر روشهای آزمون‌های غیرمخرب عبارت است از:

  • آکوستیک امیشن(Acoustic Emission)
  • Infrared and Thermography
  • Remote Visual inspection, Endoscopy, Videoscopy
  • تست فریت سنجی (Ferritescopy Test)
  • تست مگنتوسکپی (Magnetoscopy Test)
  • رادیوگرافی با اشعه ایکس(X-ray Radiography)